Homepage > Virya Yoga

Virya Yoga

Virya Yoga

Virya is the positive energy of ego that is the support for the faith of going in the right direction. This energy of virya puts the power behind your sense of knowing what to do. When you are strongly acting on what you know to be your correct path, that is virya. Virya is that conviction that says, ”I can do it! I will do it! I have to do it!”

Virya betyder på sanskrit, entusiasm, energi eller kraft, och tanken med Viryayoga är att den just ska ge kraft och energi. Entusiasm, syftar till förtjusning och lekfullhet och det inspirerar förhoppningsvis till experimentlusta och till att ge sig ut på upptäcksfärd i kroppens och sinnets landskap.

Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik. I systematiskt komponerade yogaserier får du en tuff och rolig yogaträning med små filosofiska teman i varje klass som ger tanke för själen.

Grundidén med viryayoga är att erbjuda en yoga som på ett metodiskt och lättsamt sätt gör att vi finner storheten, styrkan och glädjen i kropp och sinne.
Tillsammans med dans- och idrottsnaprapaten Malin Flick har Josephine Selander tagit fram olika yogaserier, där varje klass består av tio delar (eller ”moduler”). Varje asana bygger vidare på den föregående så att du kan jobba så välgörande, stärkande och skadefritt som möjligt.